Privacy

Deze privacyverklaring geldt voor alle informatie die verzameld of gebruikt wordt door Dakforum.nl. Dakforum.nl erkent de verantwoordelijkheid voor het zorgvuldig omgaan met uw gegevens. Uw gegevens zullen niet gebruikt worden voor andere doeleinden dan waarvoor zij door u verstrekt zijn. Dakforum.nl erkent de geheimhouding van alle gegevens die u aan Dakforum.nl toevertrouwd.Dakforum.nl geeft uw persoonlijke gegevens vrij als zij daartoe door de wet verplicht wordt gesteld.NU.nl Headlines